Zavřít
Napsal: admin dne 24/02/2021

Povodí Moravy v březnu zahájí další etapu rekonstrukce vodní nádrže Plumlov. Práce potrvají rok a půl, jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně. Práce výrazně nenaruší průběh rekreační sezóny na vodní nádrži.

Práce budou probíhat na bezpečnostním přelivu, vývaru a pravobřežním opevnění břehu.

Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem připravovaných opatření je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po 80 letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zaslouží,“ 

říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Jak dlouho práce potrvají?

Při provádění stavby budou stavební práce prováděny tak, aby nedocházelo k znečištění vody. Práce začnou v březnu a potrvají do podzimu 2022. Modernizace funkčních objektů představuje další etapu rekonstrukce hráze vodního díla Plumlov, která proběhla v letech 2012 – 2013. 

Bude nadále přehrada plnit všechny funkce v případě prudkých dešťů?

Práce si vyžádají pouze částečné snížení hladiny. Díky snížení hladiny zůstane během stavby ochrana majetku a zdraví obyvatel pod hrází v případě povodní během stavby zachována. V případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody, bude vodní nádrž i v průběhu rekonstrukce schopna převést případnou povodňovou vlnu. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 mil. korun. 

Jaká je hlavní funkce přehrady?

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu m3 a ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní.

Buďte první, kdo okomentuje příspěvek

Jméno
E-mail
Váš komentář