Zavřít
Napsal: admin on Červen 4, 2021

Lovecké zbraně se dělí na chladné a střelné, zbraně střelné pak na mechanické, plynové a palné. Účelem střelby při lovu je usmrtit bez zbytečného trýznění zvěř a zároveň střelbou neohrozit sebe ani okolí.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Květen 7, 2021

Kladenský soud uložil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi nepodmíněný tříletý trest ve věznici. Uznal ho vinným v kauze manipulace se zakázkou Lesní správy Lány. Státní zástupce mu v dubnu navrhl čtyřletý trest vězení, zákaz činnosti a peněžitý trest. Balák odmítá, že by jednal nezákonně

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Květen 4, 2021

Populaci pstruha obecného potočního se v jizerskohorských tocích spravovaných Lesy ČR podařilo rozšířit i letos na jaře. Vodohospodáři spolu s tamějšími správci CHKO vysadili deset tisíc plůdků.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Duben 22, 2021

1. Buď vždy a všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží, a jak si v nich vychován a poučen byl !

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Duben 22, 2021

Ošetření zvěře po jejím ulovení se řídí veterinárními předpisy to platí i pro ošetření usmrceného zdivočelého hospodářského zvířete nebo označeného zvířete z farmového chovu zvěře.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Duben 8, 2021

Podle aktuálních zpráv ze začátku roku 2021 se medvědům grizzly (Ursus arctos horribilis) na dvou místech amerického západu, konkrétně ve Skalistých horách, poměrně daří a rozšiřují své území, přesto je třeba nadále dbát na jejich ochranu.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Březen 31, 2021

Pozměňovací návrhy k novele zákona 449/2001 Sb., o myslivosti projednají sněmovní výbory na konci dubna. Dne 30. března to uvedl zpravodaj novely poslanec David Pražák. Předloha je nyní ve druhém čtení, ve středu její projednávání přeruší zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí, aby byl čas na přípravu pozměňovacích návrhů. Některé z nich jsou již známé, například snaha o zmenšení vlastních honiteb na 250 hektarů ze současných 500 hektarů nebo snaha o to, aby majitelé a pachtýři honebních pozemků s mysliveckým lístkem mohli na těchto pozemcích zvěř lovit.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Březen 19, 2021

Lovectví bylo jedním z nejstarších zaměstnání člověka, který si jím zajišťoval obživu dříve, než poznal zemědělství. Již tehdy se naučil, že lovecký úspěch mu může zajistit jen dokonalá znalost života rozličných druhů zvířat a způsobu jejího lovu.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Březen 2, 2021

Při čekaná lovec čeká na zvěř na vybraném místě (čekaništi). Nejčastěji se čeká v blízkosti ochozů či spádů zvěře, u polí, pasek či luk, kam zvěř vychází na pastvu apod. Podmínkou je dobrý úkryt, aby byl lovec skryt před zvěří, ale aby měl zároveň dobrý rozhled.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on Březen 1, 2021

Nebývalý nárůst počtu nalezených zdechlin srnčí zvěře, uštvaných nebo stržených volně pobíhajícími psy zaznamenávají ochránci krkonošské přírody. Hovoří o vyšších desítkách kusů. Nejkritičtější období roku pro přežití zvěře přitom podle nich teprve začíná.

Pokračovat ve čtení