Zavřít
Napsal: admin on 25/09/2021

Muflon evropský je poddruhem ovce kruhorohé. Vznikl zdivočením její domestikované formy ovce domácí. V Česku se považuje za lovný druh.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 05/02/2021

Za potravou vychází prase divoké v noci a je to zvěř všežravá. Prase divoké je škodlivé především na polích. Hmotnost 50 až 200 kg, záleží na stavbě zvěře a množství potravy. Roční odlov až 250 000 ks….

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 05/02/2021

Dříve jen oborní zvěř, počátky chovu v 15. století. Velká barvená variabilita, vhodný pro obory. Nejlépe mu vyhovují listnaté či smíšené lesy s dostatkem luk a volných ploch…

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 11/12/2020
  • Přežvýkavý sudokopytník, váha jelena 100-150 kg, váha laně 70-95 kg.
  • Přebarvuje se dvakrát do roka (duben-květen, září-říjen).
  • Často střety s lesníky kvůli velkému ovlivnění lesa – ohryzy apod.
  • Potrava – trávy a byliny, listí keřů i dřevin, žaludy, bukvice, kaštany a jeřabiny.
  • 8 pastvení během 24 hodin.
Pokračovat ve čtení