Zavřít
Napsal: admin dne 14/08/2022

Odhad věku živého jelena musí být vždy posouzen komplexním pohledem. Posuzuje se jak chování zvěře, tak celkový vzhled jedince.

Při chování sledujeme místo, denní dobu, vnitrodruhové a sociální vztahy. U celkového vzhledu jedince je brán zřetel především na tělesnou stavbu, zbarvení a průběh přebarvování, vytloukání a síla trofeje.

Podle chování rozeznáme mladou zvěř od starších jedinců. Mladší jsou důvěřiví, hraví a drží se v blízkosti matky nebo jiných samic. Teprve až od dvou let se začínají osamostatňovat a jsou obezřetnější.

Oproti mladším jsou starší jedinci velice opatrní, samotářští a vychází za soumraku nebo v noci, žijí skrytým způsobem života.

Do hlavních znaků k odhadu věku jelena podle tělesné stavby patří tvar hlavy, síla krku, hříva, linie hřbetu, kohoutek, těžiště těla a celkový tvar postavy.

Mladý jelen se vyznačuje štíhlou a převýšenou postavou. Jeho krk je tenký s výrazným lomem, hříva na něm zatím nenarůstá a hrbolek kohoutku není patrný. Linie břicha je rovnoběžná s hřbetem, břicho je vtažené a končetiny jsou nápadně vysoké.

Jelen středního věku má hranatější postavu, tvar těla je štíhlý s téměř rovnou hřbetní linií s mírným náznakem hrbolu kohoutku. Úhel mezi krkem a tělem je viditelný, ale postupně se ztrácí.

Krk je úměrný a je porostlý středně dlouhou hřívou. Hrudní koš středně starého jelena je mohutný, břicho se svažuje kupředu, tím se zdají být končetiny nižší.

U starého jelena je postava krátká s těžištěm na přední části těla. Hřbet je spádný v bederní části těla, jeho krk je nápadně krátký, protože na něm vyrůstá dlouhá hříva.

Hrbolek kohoutku je patrný, u přestárlé zvěře je kohoutek výrazně vystupující a vystupují i pánevní kosti, které vytváří druhý hrbol. Břicho je posazeno níže než hrudník a proto se zdají být končetiny nízké.

Věk lze určit také podle průběhu a termínu výměny srsti, tzv. přebarvování. Nejdříve přebarvuje zvěř mladá, starší později. Výměna srsti je značně ovlivněna zdravotním stavem jednotlivých kusů. U nemocných jedinců může být oddálena až o měsíc.

Podle stupně vývoje paroží je možné rozpoznat pouze mladého jelena od starého. Starší zvěř vytlouká a shazuje paroží dříve než mladší, přestárlí a nemocní jedinci. Síla a tvar paroží není určujícím znakem pro stanovení věku

Buďte první, kdo okomentuje příspěvek

Jméno
E-mail
Váš komentář