Zavřít
Napsal: admin dne 11/12/2020
 • Přežvýkavý sudokopytník, váha jelena 100-150 kg, váha laně 70-95 kg.
 • Přebarvuje se dvakrát do roka (duben-květen, září-říjen).
 • Často střety s lesníky kvůli velkému ovlivnění lesa – ohryzy apod.
 • Potrava – trávy a byliny, listí keřů i dřevin, žaludy, bukvice, kaštany a jeřabiny.
 • 8 pastvení během 24 hodin.

Paroží

 • Pučnice vyráží ve věku 8 měsíců
 • První paroží – špičák – ve druhém kalendářním roce, jen krátké lodyhy bez výsad
 • Druhé paroží – ve třetím roce – vidlák, šesterák, osmerák, řidčeji pak desaterák či dvanácterák

První shazují nejstarší kusy (ale přebarvují poslední) a to již na konci února, středně staří ukončují shazování v březnu a nejmladší kusy v dubnu až do začátku května. Ve stejném pořadí se i vytlouká, nejmladší můžou vytloukat až v srpnu.

Postupným stárnutím se zmenšuje schopnost tvorby velkého paroží – asi od 13,14 let se lodyhy zkracují a snižuje se počet výsad. Těmto jelenům se říká zpátečníci.

Zuby

Mléčný chrup – 22 zubů, výměna ukončena v 32 měsících

Úplný chrup – 34 zubů

Zubní vzorec: 0.1.3.3/3.1.3.3

Rozmnožování

Říjiště – od poloviny září do poloviny října, za laněmi přicházejí jeleni. Laň je plná (březí) 33-34 týdnů. Klade koncem května, častěji v červnu jednoho, zřídka dva kolouchy.

Laň je pohlavně dospělá v druhém roce života.

Určení věku u živé a ulovené zvěře

 • Celkový vzhled a držení těla – staří jedinci mají zepředu postoj do X, jsou zavalitější, laně mají pronesené břicho, mladí jedinci mají úzkou hlavu, štíhlou postavu, jeleni sotva patrnou hřívu.
 • Odhad věku podle úbrusu stoliček dolní čelisti, úbrusu řezáků a jejich postavení k ose čelisti.

Chov

Rozlišujeme tři věkové třídy

1. 1-4 let, 44% samců

2. 5-8 let, 37% samců

3. 9 a více let, 19% samců

 • Pokud je více samic – populace roste
 • Pokud je více samců – dochází k soubojům, možná poranění, pokles populace
 • Chovní jeleni by nikdy neměli být odstřelováni před 12. rokem života, trofejoví jeleni koncem říje. Neloví se nadějní jeleni I. věkové třídy a korunoví druhé a třetí. Loví se jeleni přestárlí, nemocní, se slabým parožím či podprůměrnou hmotností.
 • Neloví se vedoucí laň v tlupě. Loví se laně nemocné, slabé, nevodící, pozdě říjící, s podprůměrnou hmotností. Loví se i s kolouchem – nejprve kolouch, potom laň.
 • Mladá průběrná zvěř se loví počátkem doby lovu, později se rozdíly mezi kusy vyrovnávají.
 • Ohrožení: odolná nepříznivým podmínkám, ale škodí jí déletrvající silné mrazy a pokrývka nad 50 cm. Na zvěři působí škody vlk, rys a pytlačící psi.

Rozšíření

 • Ostrůvkovitě v západní a střední Evropě.
 • U nás – velké lesní komplexy v horách, které mu vyčlenil člověk, lépe mu ale vyhovují listnaté a smíšené lesy s otevřenou krajinou
Jméno
E-mail
Váš komentář