Zavřít
Napsal: admin on 18/06/2023

U srnčí zvěře bývá období reprodukce poměrně krátké a probíhá zhruba od poloviny července do poloviny srpna.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 28/01/2023

Na společných lovech ve Finsku je lovena kromě všeho i zvěř losí. Společné lovy losí zvěře jsou velice oblíbené především v jižní a střední části Finska.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 21/01/2023

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 08/01/2023

Tradice chovu zvěře v oborách sahá v Evropě do daleké minulosti. Historické prameny z období vlády Caesara dokazují, že v oblasti tehdejší Francie byli tehdejšími keltskými obyvateli chováni daňci v primitivních oborách.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 13/11/2022

Společné lovy neboli naháňky jsou v poslední době velice oblíbené mezi myslivci. Jedná se totiž o účinný způsob lovu spárkaté zvěře, a to především zvěře černé.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 22/09/2022

S příchodem jelení říje na sebe jeleni upozorňují hlavně hlasovými projevy – troubením, ale zanechávají za sebou i další znamení, související s teritoriálním chováním říjících jelenů.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 17/08/2022

Tento chytrý lovec dává přednost lesním hustým porostům a v naší krajině se jí velice daří. V letním období se může objevit i na polích, kde jí plodiny poskytují vhodný úkryt.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 14/08/2022

Odhad věku živého jelena musí být vždy posouzen komplexním pohledem. Posuzuje se jak chování zvěře, tak celkový vzhled jedince.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 25/05/2022

Nedílnou součástí mysliveckého hospodaření je určení věku ulovené zvěře. Určování věku uloveného jedince srnce obecného je mnohem snazší a spolehlivější i proto, že na něj máme čas a klid.

Pokračovat ve čtení
Napsal: admin on 01/05/2022

Srnec obecný patří do teritoriálních druhů, kdy si samci před dobou říje a v době říje, přibližně od dubna do srpna, vytváří vlastní teritoria. V době říje přichází srny do teritoria srnců.

Pokračovat ve čtení