Zavřít
Napsal: admin dne 27/01/2021

Podle usnesení vlády České republiky č. 53 ze dne 18. ledna 2021 jsou zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti

nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

Tato výjimka se vztahuje i na zkoušky z myslivosti a mysliveckých hospodářů, a to za dodržení maximálního povoleného počtu osob a dodržování hygienických předpisů.

Zdroj: usnesení vlády České republiky č. 53 ze dne 18. ledna 2021

Buďte první, kdo okomentuje příspěvek

Jméno
E-mail
Váš komentář