Zavřít
Napsal: admin dne 31/03/2021

Pozměňovací návrhy k novele zákona 449/2001 Sb., o myslivosti projednají sněmovní výbory na konci dubna. Dne 30. března to uvedl zpravodaj novely poslanec David Pražák. Předloha je nyní ve druhém čtení, ve středu její projednávání přeruší zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí, aby byl čas na přípravu pozměňovacích návrhů. Některé z nich jsou již známé, například snaha o zmenšení vlastních honiteb na 250 hektarů ze současných 500 hektarů nebo snaha o to, aby majitelé a pachtýři honebních pozemků s mysliveckým lístkem mohli na těchto pozemcích zvěř lovit.

Předloha má mimo jiné pomoci bránit škodám způsobeným zvěří na lesních a jiných porostech. Úřady například nově nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvířat. Lovci také podle novely nebudou muset předkládat tzv. markanty – například spodní čelisti, ocas nebo obě uši od ulovené zvěře jako doklad plnění plánu lovu. Nové povinnosti by byly podle Ministerstva zemědělství příliš drahé a náročné. Tyto nové úkony, které ale zatím nezačaly ani platit, stanovila předloňská změna zákonů. Měla by platit od letošního podzimu, vláda se nyní snaží, aby ani tato část novely platit nezačala.

Ministerstvo zemědělství se problematická ustanovení snaží změnit mimo jiné elektronizací evidence myslivosti. Ulovená zvířata se budou muset evidovat mobilní aplikací, na které bude muset být nahrané celé tělo. Současně se novelou zákona ruší papírové výkazy, vše bude elektronické.

Podle předkládané novely se nebudou také určovat tzv. normované počty zvěře v dané honitbě. Stát se bude vyjadřovat k plánu lovu pouze v případě, že se zjistí, že zvířata působí v lokalitě příliš velké škody. Bude-li les v honitbě nadměrně poškozován zvěří, bude uživatel honitby tuto skutečnost povinen zohlednit při tvorbě plánu lovu a plán oproti minulému roku zvýšit, uvedla vláda v důvodové zprávě.

Náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář uvedl, že většina pozměňovacích návrhů nekoliduje s ministerským plánem, ale jde nad jeho rámec. Podle odborníků je třeba vypracovat celý nový myslivecký zákon, předkládaná úprava má být jenom záchranou nepodařené legislativy. Naopak zástupci soukromých vlastníků lesů, soukromých zemědělců nebo ekologických organizací si představují větší změny už nyní.

Zdroj: advokatnidenik

Buďte první, kdo okomentuje příspěvek

Jméno
E-mail
Váš komentář