Zavřít
Napsal: admin dne 16/02/2022

Podíváme-li se na myslivost a lovectví jako na zájmovou činnost, dá se říct, že v našich českých končinách patří po rybaření a zahrádkaření mezi nejoblíbenější koníčky. A tomuto hobby se nevěnují – jak by se dalo čekat – jen muži; mezi nadšené milovnice myslivosti i lovectví patří také mnoho žen.

Vzrušení lovce na čekané se jistě rovná napětí rybáře při záběru a zahrádkáři, který netrpělivě očekává výsledky své práce. Koníček je prostě koníček, ať už v jakémkoliv oboru. Každý mu svým způsobem propadne.

Ale nyní už zpět k myslivosti. Co se vlastně pod tímto názvem skrývá? Laik by si mohl myslet, že se zkrátka sejde pár chlapů v zeleném a jdou si vystřelit na zvěř a pak se společně radují z úlovků a také hodují. To by pak byl ale omyl. Myslivost je míněna jako, cituji: „soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému, a spolková činnost, směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví“. K myslivosti patří chov zvěře, lovectví a myslivecká zoologie a kynologie.

Základní organizace, v níž jsou členové a příznivci myslivosti sdruženi, se nazývá Českomoravská myslivecká jednota a ta má své okresní myslivecké spolky. Členové jednoty podporují činnost myslivců v péči o zvěř i krajinu, organizují zkoušky z myslivosti a zapojují do své činnosti i mládež, dále pak zajišťují zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů, sokolnické zkoušky a zkoušky pro myslivecké hospodáře.

Na tomto místě by bylo zřejmě vhodné informovat o tom, jak se vlastně může myslivcem stát kdokoliv z vás.

Chce to lásku k přírodě, trpělivost a ochotu učit se (myslivecká osvěta, legislativa, zoologie, péče o zvěř, myslivecká kynologie, nemoci zvěře, zbraně, střelivo, první pomoc, lov zvěře). Po zvládnutí teorie a roční praxi v honitbě (můžete si též udělat zbrojní průkaz) složíte myslivecké zkoušky a stanete se členem Českomoravské myslivecké jednoty. Pak už si jen pořídíte veškeré lovecké vybavení a – pod patronací svatého Huberta – vykročíte do mysliveckého života.

Poznámka: Kurz myslivosti, včetně zkoušky, nemusí absolvovat ten, kdo zkoušku složil na VŠ, anebo je žákem, posluchačem či absolventem SŠ nebo VOŠ, kde je myslivost studijním oborem či povinným předmětem.