Zavřít
Napsal: admin dne 23/12/2021

Vzhledem k rozšiřujícím se místům po takřka celé Evropě je jen otázkou času, kdy by mohl ve větší míře vypuknout i u nás. Tento specifický mor se šíří rychle a bohužel nevynechává ani domácí chovy, a to v jakémkoli věku života zvířete. Zvlášť proto je vysoce obávanou nemocí, při jejímž výskytu může být chovatelům nařízeno i nucené vybití celého chovu.

africký mor prasat

Co je africký mor prasat (AMP)

Jedná se o zákeřný DNA virus, jehož velmi snadný přenos je zapříčiněn mimo jiné jeho schopností přežívat po dlouhou dobu v různém živočišném původu zvířat. Ať už jde o tělesné tkáně, krev nebo vylučovaný trus. Snadnou přenosnost pak nabízí právě ve formě uhynulých těl volně v přírodě nebo při nedostatečně tepelném zpracování vepřového masa. Velmi výraznou úlohu v přenosu pak hrají klíšťáci.

Přenosnost na jiné druhy

Ani člověk, ani jiné živočišné druhy (psi a jiní masožravci) tímto virem ani po pozření nakaženého masa postižení nejsou. Ale pro jakýkoli druh prasat znamená v podstatě jistou smrt. Z toho důvodu hrozí rozsáhlé škody na chovech domácích zvířat i volně žijící černé zvěři. Přenos pak může probíhat i nedostatečně upravenými potravinami (třeba uzenými) ponechanými například někde venku (v lese, na odpočívadlech a podobně). V chlazeném mase totiž umí přežít i po několik měsíců, v mraženém dokonce i několik let. Salámy nebo sušené maso jsou schopné udržet vit při životě 140 dní.

Původ viru

Původní výskyt viru byl mapován na území afrického kontinentu, odtud má také svůj název. V šedesátých letech byl již zaznamenán ve Franci, Itálii, později například v Belgii nebo na Maltě. Většinou se jeho výskyt dařilo eliminovat (a to především vybíjením divokých prasat).

Inkubační doba a projevy nemoci

Virus AMP se projevuje infekcí, horečkou, nechutenstvím, zažívacími potížemi, zácpou, zvracením, krvácením v kůži i vnitřních orgánech. Inkubační doba je 4-19 dní. Průběh může být různý podle zdatnosti napadeného kusu, a to:

  • perakutní forma, což znamená náhlý úhyn,
  • akutní forma, tedy úhyn během několika dní,
  • chronická forma, přinášející pozvolné ničení organismu (nebo se týká jedinců, kteří přežijí a povětšinou mohou mor dále roznášet).

Je nutné poznamenat, že nové oblasti se potýkají především s perakutní a akutní formou.

Diagnóza viru

Běžným způsobem nelze africký mor prasat odlišit od klasického moru prasat. Jakékoli podezření na nákazu je třeba ihned nahlásit veterinární zprávě. Zvláštní pozornost je nutné věnovat krvácivým projevům prasat nebo jejich případné horečce.

Ochrana před africkým virem

V současné době neexistuje ani léčba ani vakcína, byť se na ní pracuje. Ochranu tak musí poskytovat stát při důkladné kontrole dováženého masa a dostatečné úpravě produktů, a to společně s chovateli, myslivci a veterinární správou. Je třeba dbát na zamezení vniknutí volně žijících zvířat do domácích chovů, provádět dostatečnou dezinfekci a dezinsekci chovatelských prostorů. Mimo to je třeba případné produkty s vepřovým masem upravovat dostatečnou teplotou. Virus hyne, když je alespoň po 70 minut vystaven teplotě 56 °C nebo 20 minut teplotě 60°C.